bảo hành bảo trì

bảo hành bảo trì

bảo hành bảo trì

bảo hành bảo trì

bảo hành bảo trì
bảo hành bảo trì
bảo hành bảo trì

Trước khi sửa chữa, Điện Lạnh Quang trọng sẽ điều nhân viên đến tận nhà quý khách kiểm tra tình trạng của máy lạnh (Miễn phí công kiểm tra), sau đó báo giá sửa chữa và thời gian bảo hành, trường hợp khách hàng đồng ý chúng tôi mới tiến hành sửa chữa và thu phí. Nếu khách hàng không sử dụng dịch vụ chúng tôi cam kết không thu bất kì chi phi nào, kể cả chi phí kiểm tra.

backtop